Școlile au viață proprie

Sunt niște medii în continuă metamorfoză, impunându-ne să ne transformăm și noi odată cu ele. Rolul lor este complex, nu se reduce la transmiterea de cunoștințe din diverse domenii, ci merge mult mai departe atât în ceea ce-i privește pe copii, pe părinții lor cât și societatea în ansamblul ei.

Prin interacțiuni zilnice mediul școlar socializează și educă elevii, participă la modelarea comportamentelor lor, mediază și aplanează conflicte, răspunde provocărilor continue care se joacă pe scenele sălilor de clasă tradiționale sau virtuale. În ceea ce-i privește pe părinți, școala le este partener și aliat sau le poate deveni dușman. Față de societate, școala are responsabilitatea formării viitoarelor generații adulte care pentru o bună integrare au nevoie să preia experiența de viață a generațiilor trecute, să o semnifice și să o poată transforma îmbogățind-o la rândul lor și făcând-o astfel disponibilă pentru viitor.

Sarcinile despre care am vorbit nu sunt deloc ușoare. Fiecare zi este o provocare, fiecare etapă de dezvoltare a copiilor vine cu punctele ei sensibile, situațiile particulare de viață își fac și ele simțită prezența.

Înainte de a fi profesioniști profesorii și educatorii sunt oameni și au și ei nevoie de susținere și sprijin în plan personal și institutional.

Parteneriate școli

Centrul DA propune instituțiilor școlare construirea unor parteneriate funcționale în beneficiul profesioniștilor în educație, a elevilor și familiilor lor, printr-o abordare centrată pe soluții:

  • Asigurăm servicii de consiliere legate de managementul unităților școlare sau de managementul claselor de elevi și gestionarea relației cu părinții;
  • Ne implicăm activ în identificarea celor mai potrivite soluții pentru medierea de conflicte;
  • Asigurăm servicii de consiliere psihologică pentru personalul educativ;
  • Contribuim la procesul de formare continuă a profesioniștilor în educație (in-school training) punând în discuție teme referitoare la agresivitate și comportament antisocial și conținerea violenței în mediul școlar, prevenirea abandonului școlar, gestionarea anxietății, semnele și implicațiile depresiei la copii și tineri, aspecte legate de învățarea socio-emoțională și managementul unităților școlare;
  • Organizăm activități de Team building la nivelul unităților școlare;
  • Organizăm grupuri de suport pentru diriginți/învățători/consilieri școlari.

CONTACTEAZĂ-NE

Suntem deschiși să stabilim împreună termenii unui parteneriat plecând de la dificultățile cu care instituția școlară se confruntă și nevoile sale specifice. Am fi bucuroși să ne cunoaștem și onorați să vă putem sprijini.

Ești în impas?… Fă primul pas