Atenționare

 

Vă rugăm să parcurgeți acest document cu atenție. SUPORTPSI.RO nu poate fi făcut răspunzător în nici o măsură, pentru nici o daună, de orice natura ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi prin folosirea informațiilor furnizate de SUPORTPSI.RO.

 

Termeni și condiții de acces a siteului Suportpsi.ro

 

Prin accesarea siteului Suportpsi.ro aflat la adresa http://www.suportpsi.ro, denumit în continuare “Suportpsi.ro”, sau prin orice alt fel de accesare a conținutului acestui website, sunteți ținut să respectați termenii documentului de mai jos asupra căruia ați fost de acord. Acest website este menținut și actualizat de către SC UNISCAN GRUP EDUCATIONAL SRL. În situația în care nu sunteți de acord cu termenii prezentului document, vă rugăm să părăsiți SUPORTPSI.RO și să nu mai accesați acest site. Orice acces al SUPORTPSI.RO va fi considerat, de acum încolo, un accept al termenilor și condițiilor conținute în documentul de mai jos.

 

1. Protecția proprietății intelectuale

 

Conținutul și designul Suportpsi.ro aparțin Uniscan Grup Educational SRL și colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres – (drept de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele Suportpsi.ro fără a deține permisiunea scrisă din partea Suportpsi.ro. Postările de pe site-ul Suportpsi.ro au scop informativ și nu au rolul de a substitui recomandările profesionale, diagnosticul clinic sau tratamentul în domeniul sănătății mintale.

 

2. Utilizarea conținutului Suportpsi.ro

 

Puteți copia și printa conținutul Suportpsi.ro doar pentru folosința dvs. personală, lipsită de intenție comercială. Cu excepția celor de mai sus, Conținutul Suportpsi.ro nu poate fi reprodus, modificat și exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări. Orice utilizare a conținutului Suportpsi.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document, este interzisă. Cererile de utilizare a conținutului Suportpsi.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: corina.tudose@suportpsi.ro.

 

3. Suspendarea accesului

 

Suportpsi.ro poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul dvs. la conținutul Suportpsi.ro sau la o parte a acestuia.

 

4. Responsabilități

 

Din păcate, nici o transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația personală, Suportpsi.ro nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dvs. către noi, către și de la serviciile noastre online sau produsele noastre.

 

5. Acord de confidentialitate

 

Informațiile pe care dvs. le furnizați despre dvs. către Suportpsi.ro vor fi folosite doar în concordanță cu termenii de Confidențialitate ai Suportpsi.ro.

 

6. Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal

 

Începând cu data de 25.05.2018 au intrat în vigoare dispozițiile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția generală a datelor cu caracter personal, care oferă acum un plus de securitate și protecție pentru datele dumneavoastră personale. Suportpsi.ro solicită acordul dumneavoastră, astfel încât prevederile Regulamentul UE 2016/679 să poată fi transpuse in relația dintre părți. Pentru o informare corectă și completă a dumneavoastră și a înțelegerii pe deplin a drepturilor pe care le aveți în privința prelucrării datelor cu caracter personal furnizate, vă rugam să consultați secțiunea Confidențialitate – Politica privind Protecția datelor cu caracter personal din cadrul acestui sait.Toate datele cu caracter personal colectate prin intermediul aplicației online vor fi stocate și prelucrate în scopul declarat până la o manifestare expresă de voință și contrară consimțământului acordat de către utilizator. Suportpsi.ro oferă vizitatorilor săi informațiile necesare privind prelucrarea datelor în conformitate cu art. 13 și 14 din Regulamentul general privind protecția datelor. Suportpsi.ro solicită consimțământul explicit pentru a vă contacta în scopuri informative și în scopuri de comunicare financiară și comercială (facturi proforme, comenzi realizate, informări asupra transportului pentru produsele comandate etc).

 

7. Lipsă a garanției și declinări de răspundere

 

Deși în fiecare moment Suportpsi.ro face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii informațiilor publicate în site, Suportpsi.ro nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului său a produselor și serviciilor promovate sub egida Suportpsi.ro. Suportpsi.ro nu își asumă răspunderea, în nici o situație, pentru nici o daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site, chiar dacă Suportpsi.ro vă atenționase anterior că folosirea acestor informații fără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune. La cererea Suportpsi.ro, sunteți de acord să exonerați de răspundere Suportpsi.ro pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acoperiți cheltuielile de judecată si orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către dvs. a clauzelor prezentului contract.

 

8. Forța Majoră

 

Suportpsi.ro, afiliații săi și în general, furnizorii de informație către Suportpsi.ro nu pot fi făcuți responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în conținutul furnizat de Suportpsi.ro, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința Suportpsi.ro. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare al echipamentului tehnic de la Suportpsi.ro, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat in sistemele Suportpsi.ro, erorile de operare, greva, etc.

 

9. Diverse

 

Schimbarea termenilor prezentului acord Suportpsi.ro este îndreptățit, fără notificare și fără îndeplinirea unor alte formalități, să schimbe termenii prezentului acord. Atunci când acești termeni se vor modifica însă, Suportpsi.ro vă va notifica prin intermediul emailului schimbările intervenite. Accesul în site și folosirea serviciilor Suportpsi.ro după momentul notificării sau al afișării comentariilor privind schimbările pe prima pagină a siteului implică faptul că v-ați dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.

 

Publicitatea și conținutul furnizat de alte părți. Părți ale conținutului inclus în Suportpsi.ro pot să fie furnizate de terțe persoane cu care Suportpsi.ro are încheiate contracte de furnizare de conținut. De asemenea, în interiorul conținutului Suportpsi.ro pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Suportpsi.ro nu este responsabil în nici o măsură asupra conținutului furnizat de terți, indiferent de natura acestuia. De asemenea, Suportpsi.ro nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din Suportpsi.ro.

 

Notificări. Orice notificare către Suportpsi.ro trebuie trimisă în scris, prin intermediul poștei sau al emailului, la adresa menționată în prezentul document.

 

10. Legea care guvernează acordul

 

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor românești.