Consiliere psihologică

Sunt situații în care nu avem nevoie de o intervenție de tip terapeutic pentru că nu ne gândim la restructurarea personalității sau nu ne-am propus să demarăm un proces mai amplu care să corecteze tipare de funcționare dezadaptative. Suntem pur și simplu într-un impas și ne preocupă cea mai bună variantă în care am putea adresa o problemă punctuală: avem nevoie să limpezim modul în care definim ce avem de rezolvat, să ne dezvoltăm capacitățile adaptative, să îmbunătățim procesul decizional, să devenim mai dibaci în sfera relațională, să creștem nivelul de toleranță la frustrare sau să ne dezvoltăm potențialul.

Procesul de consiliere

Toate aceste lucruri se pot obține într-o relație de consiliere psihologică cu rol proactiv, care pune în centrul ei obiectivele clientului și are ca scop susținerea acestuia în propriul proces de definire, înțelegere și soluționare a surselor de disconfort.

Consilierea psihologică se realizează într-un cadru mai puțin strict decât psihoterapia și presupune desfășurarea unui număr mai redus de sesiuni dedicate (funcție de tipul obiectivelor stabilite), având de regulă frecvență săptămânală.  Consilierea se adresează adolescenților, tinerilor sau adulților, putând fi abordate orice teme de interes pentru aceștia atât în ce privește aspectele personale, cât și cele profesionale.


PROGRAMEAZĂ-TE

Suntem deschiși să stabilim împreună cu tine parcursul care ți s-ar potrivi cel mai bine plecând de la dificultățile cu care te confrunți și situația ta de viață. Am fi bucuroși să te cunoaștem și onorați să te putem sprijini.

Ești în impas?… Fă primul pas